กิ๊ปแอมป์ ดิจิตอล KECD200 ” KYORITSU “

คุณสมบัติ
ดิจิตอลแคล้มพ์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 CAT.III 300Vสามารถวัดกระแสได้สูงถึง 400A AC
ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
มีปุ่ม Data Hold สำหรับล็อกค่าที่วัดได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานที่แคบ
จอแสดงตัวเลขแบบ LCD 4,000 หลัก
สามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดได้

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
ดิจิตอลแคล้มพ์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 CAT.III 300Vสามารถวัดกระแสได้สูงถึง 400A AC
ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
มีปุ่ม Data Hold สำหรับล็อกค่าที่วัดได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานที่แคบ
จอแสดงตัวเลขแบบ LCD 4,000 หลัก
สามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดได้