เครื่องชั่งน้ำหนักแบบวิเคราะห์ไขมัน HBF-375

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม ^____^

iD LINE : www.Amata-Spare.com

หรือโทรศัพท์ 098-2467624

( ติดต่อคุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^ )

 
.DS

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชั่งน้ำหนักและประเมินค่าเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย
แสดงค่าดัชนีมวลกาย(BMI)
แสดง % ไขมันในร่างกาย
จำแนก % ระดับไขมันในร่างกาย -(ต่ำ)/0(ปกติ)/ (สูง)/ (สูงมาก)
แสดง % ไขัมนใต้ผิวหนังแยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย (ทั้งร่างกาย ลำตัว แขน ขา) 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
แสดง % กล้ามเนื้อโครงร่างแยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ทั้งร่างกาย 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
ลำตัว 5.0-50.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
ขา 5.0-70.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
แขน 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
แสดงอัตราการเผาผลาญขณะพัก 385-3999 กิโลแคลอรี่ โดยมีการเพิ่มขึ้นทีละ 1 กิโลแคลอรี่
แสดงระดับไขมันในช่องท้อง 0.5-30 ระดับ โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ระดับ
จำแนกระดับไขมันในช่องท้อง 0(ปกติ) / (สูง) / (สูงมาก)
บอกอายุของร่างกาย 18-80 ปีโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 ปี
แสดงการเปรียบเทียบในช่วงอายุเดียวกัน เป็น % ไขมันใต้ผิวหนัง 5 ระดับ,% กล้ามเนื้อโครงร่าง 5 ระดับ
แสดงแผนภูมิพัฒนาการ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่ 1,7,30,60 และ 90 วันที่ผ่านมาได้
บันทึกข้อมูส่วนตัวได้ 4 คน
ความถูกต้องในการวัด
0.0 กก.-40.0 กก. (± 400 กรัม)  40.1 กก.-135.0 กก. (±1%)